Плат за изработване на национални,фирмени знамена ,флагчета и др.

Плат за знамена Огнян

Артикул Огнян  е 100 % Polyester .Тегло 105 гр./кв.м. Ширина 150 см. Сплитка комбинирана. Поддържаме наличности  от цветове за националния трикольор,европейско синьо,синьо НАТО  и на знамената на всички европески страни .Сигнално , зелено и сигнално оранжево.

SKU/Item Number: 000002

                        Огнян

За контакти :

Phone: 0431 642 86

Fax: 0431 642 86 GSM 0887 22 35 12

E-mail: digena@trading.bg

© Copyright 2013 DIGENA. All rights reserved.