Phone: 0431 642 86

Fax: 0431 642 86 GSM 0887 22 35 12

E-mail: digena@trading.bg

Висококачествен плат памук полиестер.Подходящ за изработване на работно и униформено облекло.Сплитка кепър,широчина 150 см,Тегло 200 гр./кв.м.Притежава протокол за изпитване   от Лицензирана изпитвателна лаборатория.

За контакти :

SKU/Item Number: 000007

© Copyright 2013 DIGENA. All rights reserved.